۲۵ نکته درباره زئوس قدرتمندترین آرکتایپ پدرشاهی

۲۵ نکته درباره زئوس قدرتمندترین آرکتایپ پدرشاهی

  • زئوس فرمانروای آسمان ها
  • خدای اراده و قدرت
  • خدای باران و خالق آذرخش های دهشتناک
  • زئوس آبادکننده ای که در نهان دشمن حیات شد

زئوس به یونانی: Ζεύς  در اساطیر یونانی، پادشاه خدایان و فرمانروای تمام زیارتگاه‌های واقع در کوه المپ است. او کوچکترین فرزند کرونوس و رئا از نژاد تیتان‌ها، بود. معادل آن در اسطوره‌های رومی ژوپیتر  و در دین کرتیان ولخانوس است.قدرتمندترین خدای المپ که از آسمان بر زمین و همه موجوداتش حکمرانی می کرد.

  • حاکمی موفق، سیاستمداری برجسته و دارای قدرت رهبری و اجماع سازی که می توانست بین متحدان و مخالفانش ایستاده و با مذاکره و گفتگوی سراسر جسارت و جرات آنها را به سرمنزل مقصود برساند.
  • او برای متحدینش سنگ تمام میگذاشت و برای افراد خائن  و بی وفا همچون رعد و برقی مهیب، مجازاتی سخت در نظر می گرفت.

مهمترین جنبه شخصیتی او توانائی اش در تحمیل خواسته های خود به دیگران است. و بزرگترین ویژگی که آن را در خود می پسندید غایب بودنش است. همیشه از او فقط یک امضا یک لقب و یا حرکت دست ساده دیده شود.

doostani shadi

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: