دوره جامع شخصیت شناسی زنان

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

  ماجرای ما از روزی شروع شد که به دنیا اومدیم!  

از همون روزهای اول اجبارها شروع شد.

آرزوهای بزرگی تو سرمون داشتیم اما چون دوست داشتیم بچه خوبی باشیم، باید بجای بزرگ فکر کردن و متفاوت بودن، ساعتهای زیادی و روی

نیمکت‌های چوبی مینشستیم و درسهای اجباری گوش میکردیم.

بزرگترهامون محدودیت های ذهنی خودشون، ترسهاشون، عقده‌هاشون و زندگی زیست نشده شون و به ما منتقل کردند.

بعضی از ماها رو اونقدر سرکوب کردند که به این باور رسیدیم: زندگی همینه و راه دیگه ای هم وجود نداره.

میخوام براتون از دوره جامع خودشناسی صحبت کنم.

 اما هیچکس نگفت ما واقعاً که هستیم!  

ما از همون اول جستجوگر بودیم ، سوالهای خوبی میپرسیدیم ، دوست داشتیم یادبگیریم و دنبال خودشناسی بودبم، اما انگار ذره ذره شیره وجودمون

کشیدن تا براشون دردسر درست نکنیم! صاف بریم، صاف بیایم و مثل یک ربات خودمون رو تکرار کنیم و شبیه بقیه بشیم.

روزی که درک کنیم ما محکوم به اجرای زندگی زیست نشده دیگران نیستم ، تحول ما آغاز میشود.

زمانی که ما دست از تکرار خودمون برداریم و روزی که بفهمیم با همه انسانها متفاوتیم، میتونم خود حقیقی‌مون باشیم و زندگی کنیم، همه چیز عوض خواهد شد.

ما باید خودشناسی کنیم و بیشتر سر جای خودمون قرار بگیریم. هر روز با عشق بیدار بشویم و با عشق کار کنیم و موفق بشویم…

این دوره زندگی خیلی از انسانها رو تغییر داده است که پیشنهاد می کنیم شما هم این متد رو خیلی جدی بگیرید و همین الآن در این دوره بی نظیر ثبت نام کنید.

جلسه اول شخصیت زنانه
جلسه اول شخصیت زنانه (آتنا بخش اول )
فایل

جلسه اول شخصیت زنانه (آتنا بخش دوم )
فایل

جلسه دوم شخصیت زنانه
جلسه دوم شخصیت زنانه (آرتمیس بخش اول)
فایل

جلسه دوم شخصیت زنانه (آرتمیس بخش دوم)
فایل

جلسه سوم شخصیت زنانه
جلسه سوم شخصیت زنانه (هستیا بخش اول)
فایل

جلسه سوم شخصیت زنانه (هستیا بخش دوم)
فایل

جلسه چهارم شخصیت زنانه
جلسه چهارم شخصیت زنانه (هرا بخش اول)
فایل

جلسه چهارم شخصیت زنانه (هرا بخش دوم)
فایل

جلسه پنجم شخصیت زنانه
جلسه پنجم شخصیت زنانه (دیمیتر بخش اول)
فایل

جلسه پنجم شخصیت زنانه (دیمیتر بخش دوم)
فایل

جلسه ششم شخصیت زنانه
جلسه ششم شخصیت زنانه (پرسفون بخش اول)
فایل

جلسه ششم شخصیت زنانه (پرسفون بخش دوم)
فایل

جلسه هفتم شخصیت زنانه
جلسه هفتم شخصیت زنانه (بخش اول آفرودیت)
فایل

جلسه هفتم شخصیت زنانه (بخش دوم آفرودیت)
فایل

جلسه هفتم شخصیت زنانه (بخش سوم آفرودیت)
فایل

جلسه هفتم شخصیت زنانه (بخش چهارم آفرودیت)
فایل